Enveloppen niet meer van deze tijd? 

Deze opvallende uitspraak deed Staatssecretaris Wiebes (Financiën) in de Volkskrant en de Telegraaf. Zijn statement heeft betrekking op de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’ van de Belastingdienst. Het doel hiervan is om de komende 2 jaar maar liefst 60 miljoen euro te besparen door digitalisering.

Echter, uit recente onderzoeken blijkt juist het tegendeel! Papier en print blijkt het meest effectieve communicatiemiddel van deze tijd.

Traditionele post is springlevend!

Alles via internet is snel en goedkoop, maar is het ook effectief? Overvolle mailboxen, slimmere spamfilters en frauduleuze spammers zorgen voor afnemende respons. Dat biedt kansen voor de vaak vergeten, maar steeds legere klassieke brievenbus. Je zou het misschien niet raden, maar traditionele post is nog steeds springlevend.

Brievenbus versus inbox:

hoe oude en nieuwe post elkaar versterken.

Dit is de titel van een artikel wat verscheen op Frankwatching.com

en gebaseerd op onderzoeken van Litmus en Royal Mail.

In de resultaten komt duidelijk naar voren dat fysieke mail

en e-mail beide niet zaligmakend zijn, maar juist een combinatie

er van de grootste kansen biedt.

De vijf belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

1. E-mail is het beste voor directe respons, bevestigingen en follow-up.

2. E-mail werkt beter voor nieuws en updates dan fysieke mail.

3. Voor catalogi, folders en boodschappen die tijd vergen om te lezen, voldoet traditionele post het beste.

4. Fysieke mail wordt gezien als een medium met autoriteit.

5. Omdat mensen fysieke mail zien als autoriteit is het beter geschikt voor loyalty dan e-mail.

 

Uit het onderzoek blijkt dat mailen via de brievenbus hoger scoort ten opzichte van e-mail als het gaat om opvallen, waardering, de tijd die men er aan besteedt en de eerste indruk. Het effect van fysieke post is door de grote attentiewaarde veel hoger dan die van digitale post. Mede daardoor is papier juist een duurzaam communicatiemiddel.

Kosten digitaliseren niet onderschatten

In het pleidooi van Staatssecretaris Wiebes worden de kosten voor digitalisering gemakshalve niet genoemd. Laat staan de kosten van de gehele marketingcampagne ‘Vaarwel blauwe envelop’.

 

Ervaringen uit het verleden leren dat deze kosten over het algemeen vele malen hoger zijn. Uiteindelijk is het de vraag of deze besparing ooit bereikt gaat worden.

Een voorbeeld hiervan is de digitalisering bij het UWV. Hier blijkt dat de huidige gedigitaliseerde werkwijze duurder is dan zijn papieren voorganger.

Duurzaam communiceren.

Digitaal communiceren is inmiddels goed voor ruim 10% van het mondiale energieverbruik. Denk eens aan het stroomverbruik wat nodig is voor het verzenden van mail of de dataopslag. Het grootste deel van deze elektriciteit komt uit de verbranding van kolen. En dan hebben we het nog niet eens over de productie van digitale dragers zoals laptop en tablet, laat staan de recycling daarvan.

Print en papier zijn onverslaanbaar als het aankomt op effectiviteit, gebruiksplezier en gemak. De papierindustrie is koploper op het gebied van verduurzaming.

Meer lezen over de mythes en feiten over print en papier? www.papierenkarton.nl/