Disclaimer 

De op de site getoonde informatie wordt door Keiren special mail solutions met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

 

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Keiren special mail solutions uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Email disclaimer 

De informatie, verzonden per e-mail, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan is zonder toestemming van Keiren special mail solutions niet toegestaan.

 

Indien de ontvanger van de e-mail niet de bedoelde persoon of organisatie is verzoeken wij u de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren.

 

Keiren special mail solutions staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor.